ซีร็อคโก สายพานพัดลมโบลเวอร์ซีร็อคโก สายพาน 1hp ราคา 15,000 บาท

พัดลมโบลเวอร์ซีร็อคโก สายพาน  2hp ราคา 18,000 บาท

พัดลมโบลเวอร์ซีร็อคโก สายพาน  3hp ราคา 2,000 บาท

พัดลมโบลเวอร์ซีร็อคโก สายพาน 5hp ราคา 29,000 บาท   

พัดลมโบลเวอร์  เป็นพัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อส่งลมระยะไกล เหมาะสําหรับงานดูดระบายฝน ลําเลียงสินค้า เปาแห้ง ใบพัดเป็นแบบ (Backward curve)
 

 

 

 

Visitors: 36,389