พัดลมโบลเวอร์ เสียงเงียบ ส่งลมระยะไกล น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย

 

พัดลมโบลเวอร์ เสียงเงียบ ส่งลมระยะไกล น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย  พัดลมที่ทำงานตามทิศทางการไหลของอากาศผ่านพัดลม ลักษณะพัดลมแรงเหวี่ยง (Centrifugal fan) ลมจะเกิดจากการหมุนของใบพัดที่ติดกับวงล้อ โดยการหมุนของล้อจะเกิดจากต้นกำลังจากภายนอก ทั้งพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า

แรงพลังงานกลอื่นๆที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนที่และใบพัดหมุนได้อากาศจากภายนอกจะถูกดึงเข้าสู่ตัวพัดลมในแนวแกนหมุนและถูกเร่งให้มีความเร็วแรงขึ้นๆ อากาศจะถูกเหวี่ยงออกไปปะทะกับตัวโครงพัดลม Blower Housing ที่มี ลักษณะคล้ายก้นหอยและไหลออกจากพัดลมในแนวรัศมีของใบพัด แนวลมที่ออกจะตั้งฉากกับเพลาของล้อพัดลมที่มีใบพัดเป็นตัวดึงลม

พลังงานจลน์ของอากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของความดันที่ปากทางออกของ พัดลมในแนวตั้งฉากกับเพลาของล้อพัดลม ลักษณะของใบพัดลมหอยโข่ง มีหลายลักษณะ เช่น Forward Curve, Backward Curve, Backward Inclined, Backward Airfoil, Radial ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะของความดันลม ปริมาณลม ความสกปรกของอากาศ สำหรับดูดระบายอากาศภายในห้องน้ำ โกดัง ห้างสรรพสินค้า ดูดกลิ่น ควัน ไอ ความร้อน ส่งลมเย็น

โครงสร้างทำจากเหล็ก พ่นอบสีกันสนิม  พัดลมโบลเวอร์ (Blower) พัดลมแรงเหวี่ยง หรือพัดลมหอยโข่ง เป็นพัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อส่งลมระยะปานกลาง เหมาะสำหรับงานดูดระบายความร้อน กลิ่น ควัน ใบพัดเป็นแบบทรงกระรอก (Forward Curve) ใช้มอเตอร์ขับตรง ดูแลง่าย ลดการซ่อมบำรุงให้ปริมาณลมมาก แรงดันปานกลาง เสียงค่อนข้างเงียบ

 

 

Visitors: 4,913